korund

korund

Korund (Al2O3 - oxid hlinitý), je trigonální (klencový) minerál.

Vzniká v pegmatitech bohatých na hliník spolu s andalusitem a kyanitem a v horninách, které prošly kontaktně tepelně-tlakou metamorfózou (příkladem jsou metamorfované bauxity, terry rosy, jílovité horniny, dolomitysvory a břidlice). Obecně se dá říci, že vzniká v prostředí bohatém na hliník a chudším na křemík. Vzhledem ke své odolnosti se nachází také v rozsypech. Vytváří zrnité agregáty, krystaly mají tvary tabulek, bipyramid, romboedrů a sloupečků. Často "dvojčatí".

Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 9 (druhý nejtvrdší minerál na Mohsově stupnici tvrdosti), křehký, hustota 4,0 – 4,1 g/cm³, neštěpný, častá odlučnost podle {0001}, lom lasturnatý, tříštivý.

Optické vlastnosti: Barva: bezbarvý, šedá, modrá, červená, hnědá, žlutá, fialová. Lesk skelný, mastný, matný. Průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý.

Chemické vlastnosti: Složení: Al 52,93 %, O 47,07 %, příměsi Cr, Fe, Ti, V.

safír – modře zbarvený, v klenotnictví se však pojmem safír označují všechny drahokamové formy korundu různých barev, s výjimkou rubínu
asterický safír
rubín – červeně zbarvený
asterický rubín
leukosafír – bezbarvý, průhledný
smirek – šedočerný až černý, použití pro brusiva

 

umělý korund

Díky své tvrdosti je odolný proti erozním vnějším vlivům, takže jeho naleziště jsou spojena s místy náplavů ve vrstvách sedimentů a nebo jako nedokonale omezený krystal v mateční hornině.

Syntetický korund se získává přetavením oxidu hlinitého. Dnes se tavba provádí obvykle v elektrických pecích a výsledný produkt se nazývá elektrokorund - elektrit.

Tvrdost korundu předurčuje jeho použíti v brusírenství na brusné materiály a kotouče, jelikož je s ním možné brousit vyjma diamantu všechny ostatní minerály.

Další jeho použití

❃ výroba ložisek v přístrojích (hodinky)
❃ syntetické krystaly (rubín) jsou využívány v optických systémech a na výrobu laserů
❃ ve šperkařství využíván jako drahý kámen (fasetové brusy, kabošony)
❃ k opracování hliníkového povrchu při výrobě vagónů
❃ hořáky sodíkových výbojek (na rozdíl od křemenného skla, které se používá pro ❃ rtuťové, xenonové a halogenidové výbojky)
❃ povrchové úpravy
❃ abrazivo při tryskání