kompost

Kompost je organický materiál, který vzniká přirozeným procesem rozkladu organických zbytků.
 
Kompostování je proces, který zahrnuje biologický rozklad organických látek pomocí mikroorganismů, bakterií, hub a dalších mikroorganismů. Kompostování je ekologicky příznivý způsob nakládání s organickým odpadem a zároveň přináší užitek vytvářením udržitelného a živného materiálu pro pěstování rostlin. Kompostování může probíhat přirozeně v přírodě, ale může být také uměle podporováno v tzv. kompostérech pro vytvoření kompostu, který lze využít jako živnou půdu pro rostliny.
 
Vstupní materiály: Kompostovatelné materiály zahrnují rostlinné zbytky (například listí, travní řez, ovoce a zeleninové zbytky), kávovou sedlinu, čajové lístky, slámu, piliny, papír nebo karton (bez barev nebo tisku obsahujícího toxiny), a jiné organické materiály.
Mikroorganismy: Bakterie, houby a další mikroorganismy jsou klíčové pro proces kompostování. Tyto mikroorganismy rozkládají organické látky na jednodušší látky, čímž vytvářejí humusový materiál.
Správné poměry: Optimální kompostovací podmínky zahrnují správný poměr uhlíku a dusíku (C:N ratio). Správný poměr podporuje aktivitu mikroorganismů a urychluje proces rozkladu.
Otočení a zavlažování: Otočení kompostu a pravidelné zavlažování jsou důležité k udržení optimálních podmínek. Otočení pomáhá promíchat materiály a zajišťuje rovnoměrný rozklad.
Výstupní produkt: Výsledkem kompostování je humusový materiál nazývaný kompost. Kompost je bohatý na živiny a má strukturu, která zlepšuje půdní kvalitu. Lze ho použít jako přírodní hnojivo a zlepšovač půdy v zahradách a zemědělství.