dvouděložné (širokolisté) plevele

Rostliny se širokými listy, s rozvětvenou (síťnatou) žilnatinou např. pampeliška, jitrocel, lebeda atd.