aceton

  • Chemický vzorec C3H6O
  • Bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou neomezeně mísitelná.
  • Směs par s kyslíkem je výbušná.
  • Nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo organických látek (např. pro celulózová lepidla) a pro další speciální činnosti.
  • Aceton se také využívá na výrobu podpatků a podrážek a jiných gumových dílů obuvi.
  • Příprava, čištění a odmaštění povrchu před aplikací barev.